کلیدواژه‌ها = کشندگی
اثر کنه‌کش‌های ابرون اسپید‌® و کنه مایت‌® روی کنه تارتن دو لکه‌ای Tetranychus urticae و کنه‌های شکارگر Amblyseius swirskii وPhytoseiulus persimilis در شرایط آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22124/iprj.2023.24112.1512

الهام رضایی؛ شهرام آرمیده؛ شهرام میرفخرایی؛ مریم فروزان؛ جی پی میچاود