نویسنده = مجید میراب بالو
ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های جو وحشی Hordeum spontaneum به شته روسی گندم Diuraphis noxia

دوره 7، شماره 3، دی 1396، صفحه 9-22

10.22124/iprj.2017.2588

نسیم وجودی یکتا؛ زهرا طهماسبی؛ مجید میراب بالو؛ فواد فاتحی


اولین گزارش جنس و گونه ی (Chaetanaphothrips orchidii (Thy.: Thripidae از ایران

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 85-90

مجید میراب بالو؛ سید سعید مدرس نجف آبادی