کلیدواژه‌ها = پراکنش فضایی
تعداد مقالات: 2
1. تغییرات جمعیت و پراکنش فضایی تریپس گندم (Haplothrips tritici) در مزارع گندم شهرستان ایوان (استان ایلام)

دوره 7، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 67-76

بهزاد میری؛ ناصر معینی نقده؛ مجید میراب بالو


2. پراکنش فضایی سن بذرخوار کلزا (Nysius cymoides (Hem.: Lygaeidae

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 13-23

جعفر محقق نیشابوری؛ مسعود امیرمعافی؛ شهرام شاهرخی خانقاه؛ احمد پیرهادی