کلیدواژه‌ها = حساسیت
بررسی مقاومت ده ژنوتیپ لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) به تریپس پیاز (Thrips tabaci) در شرایط مزرعه

دوره 6، شماره 3، آذر 1395، صفحه 1-10

مهسا روزبهانی؛ جهانشیر شاکرمی؛ عبدالامیر محیسنی؛ محمد حسن کوشکی؛ شهریار جعفری


ترجیح سفید بالک پنبه (Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae نسبت به چهار رقم پنبه در شرایط گلخانه و آزمایشگاه

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 17-25

سعیده سرباز؛ غلامحسین مروج؛ آرزو حیدرزاده؛ محمد سیرجانی