نویسنده = سلیمان خرمالی
تعداد مقالات: 2
1. اولین گزارش از خسارت دو گونه سن برگی (Hem.: Miridae) از مزارع گندم شهرستان گالیکش، استان گلستان، ایران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 79-82

سلیمان خرمالی؛ رضا حسینی؛ عبدالقادر هیوه چی؛ مهری ضیغمی


2. معرفی هفت گونه از زنبورهای پارازیتویید مرتبط با آفات انباری از استان گلستان

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 69-72

کبیر عیدوزهی؛ سلیمان خرمالی؛ سلطان رون؛ حسین براهوئی