نویسنده = سیّد‌علی صفوی
بررسی فراسنجه های جمعیتی کنه شکارگر(Acari: Blattisociidae) Blattisocius mali با تغذیه از تخم‌های پشه قارچ (Lycoriella auripila (Dip.: Sciaridae

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.22124/iprj.2023.6309

فائزه عسگری؛ سید علی صفوی؛ حمید صراف معیری


شناسایی ترکیبات آلی فرّار رقم‌های انار و اثر آنها بر جلب کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lep.: Pyralidae)

دوره 11، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-17

10.22124/iprj.2021.5255

حمیده صحرائیان؛ سیّد‌علی صفوی؛ وحید حسینی‌نوه؛ مهدی ضیاء‌الدینی