نویسنده = سید علی صفوی
شناسایی ترکیبات آلی فرّار رقم‌های انار و اثر آنها بر جلب کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lep.: Pyralidae)

دوره 11، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-17

10.22124/iprj.2021.5255

حمیده صحرائیان؛ سیّد‌علی صفوی؛ وحید حسینی‌نوه؛ مهدی ضیاء‌الدینی