اولین گزارش از (Rhoptrispa dilaticornis (Duvivier) (Col.: Chrysomelidae مینوز برگ نیشکر در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان

2 گروه گیاه‏پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

نیشکر یکی از محصولات راهبردی کشاورزی ایران و استان خوزستان می ‏باشد. با توجه به سیستم تک کشتی و سطح وسیع کشت نیشکر در این استان، همواره مسائلی مانند طغیان آفات ثانویه یا ظهور آفات جدید مطرح می‏ باشند. بنابراین پایش مداوم فون حشرات در این مزارع ضروری است. در گزارش حاضر برای اولین بار سخت بالپوشی از خانواده Chrysomelidae گونه (Rhoptrispa dilaticornis (Duvivier, 1891 به ‏عنوان مینوز برگ نیشکر از استان خوزستان معرفی می ‏شود. گونه و جنس این حشره برای فون ایران جدید می‏ باشد. آثار خسارت حشره به گیاهان نیشکر همراه با عکس شرح داده شده است. به نظر می­ رسد این سخت بالپوش در حال حاضر به صورت گسترده در سطح مزارع نیشکر فعالیت ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First report of a leaf minor beetle, Rhoptrispa dilaticornis (Duvivier) (Col.: Chrysomelidae) on sugarcane in Iran

نویسندگان [English]

  • A. Cheraghi 1
  • M. Esfandiari 2
1 Sugarcane Development and By-Products Research and Training Institute, Khuzestan, Ahvaz, Iran
2 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Sugarcane is one of the strategic agricultural products of Khuzestan province, Iran. Regarding to large-scale monoculture of sugarcane in this region, there are always concerns on secondary pest outbreaks or emergence of new pests. Therefore, monitoring of insect fauna in sugarcane fields is necessary. Here, we report a chrysomelid beetle, Rhoptrispa dilaticornis (Duvivier, 1891) as a leaf miner of sugarcane in Khuzestann Province. Both the species and genus are new for the Iranian fauna. The symptoms of its damage to sugarcane plants are described and illustrated. It seems that this beetle is not widely distributed in the sugarcane fields currently.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chrysomelidae
  • Hispinae
  • new record
  • Leaf minor
  • sugarcane
Borowiec, L. and Swietojanska, J. 2007. Cassidinae collected during Czech-Polish Expedition to Maharashtra, India. Genus 18(2): 279-295.
Ford, E. J. and Cavey, J. F. 1985. Biology and larval descriptions of some Maryland Hispinae (Coleoptera: Chrysomelidae). The Coleopterists Bulletin 39(1): 36-59.
Iranian Sugar Factories Syndicate. 2016. Sugarcane production. From http://www.isfs.ir.
Sekerka, L., Jia, F., Pang, H. and Borowiec, L. 2016. Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae) types deposited at Sun Yat-sen University, Guangzhou, China. Zootaxa 4084(1): 50-78.
Triplehorn, C. A. and Johnson, N. F. 2005. Borrer and Delong’s introduction to the study of insects, 7th edition, CRC Press, 864 pp.