بررسی امکان گندزدایی سیرچه (Allium sativum) با استفاده از آب گرم علیه کنه گالی (Aceria tulipae)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از آفات سیر در انبار و مزرعه، Aceria tulipae (Keifer),1938 می‏ باشد. خسارت این آفت با ایجاد لکه‏ های قهوه‏ ای و فرورفته در گوشت سیرچه‏ ها و پوک شدن آن همراه است. در سال‏ های 88-1387 یک آزمایش به‏ منظور بررسی امکان گند­زدایی سیرچه­ ها با استفاده از آب گرم در استان خراسان شمالی انجام شد. بر اساس نتایج این تحقیق بیشترین تأثیر به ترتیب در دما‏های 45، 40، 35 و 30 درجه سانتی‏گراد و زمان‏ های 20، 15، 10 و 5 دقیقه حاصل شد. در عین حال با در نظر گرفتن صرفه‏ جویی در مصرف انرژی، وقت و احتمال آسیب کم تر به جنین حبه، تیمار‏های آب گرم با دمایC° 35 به مدت 20 دقیقه و یا آب گرم با دمایC° 40 به مدت 15 دقیقه قابل توصیه هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Disinfection possibility of garlic clove (Allium sativum L.) by hot water against dry bulb mite, Aceria tulipae

نویسندگان [English]

  • H. Kamali
  • E. Torabi
  • H. Torabi
  • D. Kamali
چکیده [English]

One of the stored and farm pest of garlic is, Aceria tulipae (Keifer), 1938. This mite causes brown spots on garlic clove tissue which leading to hollow them. In 2008-2009 an experiment designed to investigate the possibility ofusing the hot water for garlic cloves disinfection in North Khorasan Province. Based on these results, most effect was obtained at the temperature 45, 40, 35 and 30 ° C and at 20, 15, 10 and 5 minutes respectively. However, based on energy saving, time and less risk of damage to the seed embryos s, warm water of 35 °C for 20 minutes or warm water of 40 °C for 15 minutes are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • warm water
  • Garlic dry bulb mite
  • Mortality