ردیابی مگس میوه مدیترانه ای (Ceratitis capitata (Wiedemann) (Dip.: Tephritidae در باغ های مرکبات غرب استان مازندران و شرق استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مگس میوه مدیترانه­ ای (Ceratitis capitata (Wiedemann) (Dip., Tephritidae یکی ازمخرب­ ترین آفات کشاورزی در جهان است. این آفت در ایران از آفات قرنطینه­ ای داخلی و خارجی کشور بوده که بعد از یک وقفه بیست ساله دوباره در استان مازندران مشاهده شد. اولین گام جهت مدیریت مبارزه با این آفت ردیابی دقیق آن می ­باشد. بدین منظور این تحقیق در طول 150 کیلومتر از سواحل دریای خزر در سال­ های 1391-1387 در شهرهای غرب استان مازندران (رامسر، تنکابن و چالوس) و شرق استان گیلان (چابکسر، کلاچای، رودسر و لنگرود) در باغ­ های مرکبات انجام شد. دو نوع تله جلب کننده مگس میوه مدیترانه­ ای شامل تله Mcphail طعمه­ گذاری شده با مایع جلب کننده ceratap و تله Jackson طعمه­گذاری شده با پارافرومون Trimedlure برای ردیابی جمعیت آفت مورد استفاده قرار گرفت. بازدید از تله­ها به­طور هفتگی انجام وتعداد مگس های داخل تله ­ها و همچنین مناطق آلوده به ­طور جداگانه ثبت شد. نتایج نشان داد که این آفت در سال 1387 تنها در دو شهرستان چالوس و تنکابن و در سال 1388 نیز در شهرستان رامسر از غرب استان مازندران فعالیت داشت. سپس در سال1389 از شهرستان چابکسر گزارش و در سال 1390 با حرکتی به مراتب سریع­تر در کل شهرهای شرق استان گیلان شیوع پیدا کرد. بررسی تراکم جمعیت آفت در شهرهای مورد مطالعه نشان از تراکم بیش­تر آن در شهرهای دارای سابقه آلودگی بیش­تر مانند تنکابن و چالوس نسبت به شهرهای دارای سابقه آلودگی کمتر مانند رودسر و لنگرود داشت. پراکنش فصلی آفت نیز نشان داد که این آفت دارای یک اوج جمعیتی در پاییز هر سال می­ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monitoring the Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata (Wiedemann) (Dip.: Tephritidae) in citrus orchards in west of Mazandaran and East of Guilan provinces

نویسندگان [English]

  • E. Gholamian
  • S. Aghajanzadeh
  • B. Goleyn
چکیده [English]

Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata (Wied.) is one of the most destructive pests in the world. This pest is an internal and external quarantine pest in Iran which was seen again after 20 years in Mazandaran province. Accurate survey is the first step for its management. This survey was carried out along 150 km of Caspian Sea coast during 2008-2012 at citrus orchards from east of Guilan (Chaboksar, Kelachay, Rudsar and Langerud) to west of Mazandaran (Ramsar, Tonekabon and Chaloos) provinces. McPhail traps baited with Ceratap attractant and Jackson traps baited with trimedlure were used to monitor the population dynamics in citrus orchards. The traps were checked weekly and number of flies and infested areas in each city were separately recorded. The results indicated that the fly was active in Tonekabon and Chaloos in 2008 and Ramsar in 2009 in the east part of Mazandaran province. In 2010, it was captured from Chaboksar and in 2011 with a drastic movement was distributed in entire parts of eastern Guilan province. Study on pest population density showed that the fly density in Tonekabon and Chaloos which were previously infected was higher in Rudsar and Langerud. The population dynamics of the Mediterranean fruit fly showed a single peak in the autumn of each year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citrus
  • Distribution
  • Seasonal prevalence
  • Trap