دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

فون و کلید شناسایی سن‌های آبزی خانواده Corixidae (Hem.: Heteroptera) استان‌های مازندران و گلستان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22124/iprj.2022.22855.1491

مونا رجبیان میری؛ رضا حسینی


مطالعه‌ جمعیت بالتوری سبز، Chrysoperla carnea و آفات طعمه آن در دو الگوی مختلف کنترل شیمیایی (مطالعه‌ موردی: باغات سیب و مزارع گوجه‌فرنگی قوچان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22124/iprj.2022.23021.1496

زکیه کریمی یزدان آباد؛ علی افشاری؛ ابولفضل حاجی اسمعیلیان؛ احمد ندیمی


بررسی تاثیر اشعه ماوراء بنفش و زنبور پارازیتوئیدTrichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae) در کنترل مرحله تخم بید سیب‌زمینی Phthorimaea operculella (Lep.: Gelechiidae)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22124/iprj.2023.23127.1500

برفین پرو؛ شهرام آرمیده؛ شهرام میرفخرایی؛ عباس حسین زاده


مقایسه کارایی تله‌های تجاری و خانگی در جلب لیسک‌ Deroceras agreste Linnaeus در مزرعه کاهوی استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

10.22124/iprj.2023.23010.1495

الهام احمدی؛ مولود غلام زاده چیتگر