نویسنده = علی اصغر سراج
کارآیی چند حشره‌کش در کنترل برگخوار چمن Spodoptera cilium در شرایط آزمایشگاه و مزرعه

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-15

10.22124/iprj.2020.4424

مرضیه حاتمی؛ علی اصغر سراج؛ معصومه ضیائی؛ مهدی مهرابی کوشکی


پارامترهای رشد جمعیت و جدول زندگی بید گوجه‌فرنگی (Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae روی دو رقم گوجه فرنگی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 51-61

روشنک قربانی؛ علی اصغر سراج؛ حسین الهیاری؛ شهرام فرخی


بررسی فونستیک آفات مهم فضای سبز شهری اهواز

دوره 2، شماره 3، آذر 1391، صفحه 63-66

علی رجب پور؛ فاطمه یار احمدی؛ علی اصغر سراج