نویسنده = زهرا مجیب حق قدم
کارایی فرمولاسیون‌های EC چریش (28/1%) و نیمارین® (1%) روی لیسک Agriolimax agrestis در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 61-76

10.22124/iprj.2020.4429

الهام احمدی؛ مولود غلام‌زاده چیتگر؛ زهرا مجیب حق‌قدم؛ احمد حیدری


تأثیر بازدارندگی پایری‌پروکسی‌فن بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیک کفشدوزک Adalia decempunctata L. (Col.: Coccinellidae)

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 41-57

10.22124/iprj.2019.3773

دیانا ناصری؛ جلال جلالی سندی؛ محمد قدمیاری؛ زهرا مجیب حق قدم


ارزیابی روش "جلب و شکار" با تله‌های جلب‌کننده در کنترل مگس میوه زیتون (Bactrocera oleae Rossi (Dip.: Tephritidae

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 49-59

محمدرضا عباسی مژدهی؛ سعید قنادآموز؛ زهرا مجیب حق قدم