شناسایی و بررسی تغییرات جمعیت مگس‌های میوه (Dip.: Tephritidae) انبه و گواوا در بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بررسی تغییرات جمعیت و شناسایی مگس‌های میوه در باغ‌های انبه و گواوای دهستان کهیر (80 کیلومتری شهرستان چابهار) در سال‌های 90- 1388 انجام شد. بدین منظور از تله‌های مکفیل، حاوی پنبه آغشته به متیل اوژنول و پروتئین هیدرولیزات، شکر و مالاتیون تکنیکال، استفاده شد. پنج گونه مگس میوهBactrocera zonata (Saunders) ، Bactrocera dorsalis Hendel، Dacus (Leptoxyda) persicus Hendel،Dacus (Didacus) ciliatus Loew  وCarpomya vesuviana Costa  جمع آوری شدند. بر اساس مشاهدات جمعیت مگس‌های میوه انبه  B. zonata به ­طور مشخص از سایر گونه‌ها بیشتر بود و آفت جدی این محصولات در منطقه است. به‌طور کلی مگس‌های شکار شده در باغ‌های گواوا بیشتر از باغ‌های انبه بودند اما به لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری نداشتند. مگس‌های میوه در تمام طول سال حضور داشتند. جمعیت مگس­ های شکار شده از فروردین تا شهریور‌ماه افزایش پیدا کرد تا اینکه در شهریور‌ماه بالاترین جمعیت در باغ‌های انبه و گواوا شکار شدند و پس از آن روند کاهشی جمعیت تا بهمن ماه مشاهده می‌شود. همچنین در بررسی تاثیر عوامل اقلیمی بر جمعیت مگس‌های میوه مشخص شد که دما و رطوبت نسبی اثر معنی‌داری بر تغییرات جمعیت آن‌ها ندارند. به‌نظر می‌رسد فراوانی گیاهان میزبان عامل مهمی در نوسان جمعیت مگس‌های میوه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studies on identification and population dynamics of fruit flies (Diptera: Tephritidae) on Mango and Guava in Baluchestan, Iran

نویسندگان [English]

  • M. Khosravi
  • F. Shafaghi
چکیده [English]

Studies on population dynamics and identification of fruit flies were done in mango and guava orchards at Kahir village (80 km to Chabahar) in 2010-2011, using Macphail pheromone traps baited with a mixture of methyl eugenol and protein hydrolyzate, sugar and technical malathion. Five species, Bactrocera zonata (Saunders), Bactrocera dorsalis Hendel, Dacus (Leptoxyda) persicus Hendel, Dacus (Didacus) ciliatus Loew and Carpomya vesuviana Costa were caught in the traps. Observations showed that Bactrocera zonata was the dominant species and its population was significantly higher than other species. It appears to be a severe pest of these fruits. Generally, flies were caught in higher numbers in guava orchard than in mango orchard. However, the difference was not statistically significant. The fruit flies were present in the field throughout the year. They were caught in the traps in greater numbers from April to August and their population was at the peak in August in both mango and guava orchards, then population decline continued until February. Effect of climatic factors on the population of fruit flies also showed that temperature and Relative humidity have no effect on population fluctuation. Availability of host fruits was essential factor affecting population fluctuation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tephritidae
  • fruit flies
  • identification
  • population dynamics
  • Mango
  • Guava