تاثیر پیریدالیل، تیامتوکسام و لوفنورون روی سوسک کلرادو سیب زمینی (Leptinotarsa decemlineata Say (Col.: Chrysomelidae در شرایط مزرعه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سوسک کلرادوی سیب­ زمینی (Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae یکی از آفات خسارت­زای سیب­ زمینی می­باشد. در این آزمایش اثر دز توصیه شده­ ای مزرعه­ ای سه حشره­ کش پیریدالیل، تیامتوکسام و لوفنورون روی لارو سوسک کلرداوی سیب­زمینی در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی در چهار تکرار در شرایط مزرعه ­ای مورد بررسی قرار گرفت. میزان مرگ و میر در 1، 3، 5، 7، 10، 13، 15 و 20 روز پس از سمپاشی ثبت شد. آب به عنوان تیمار شاهد استفاده شد. نتایج به ­دست آمده نشان داد که تیامتوکسام دارای بیشترین و سریع­ترین تاثیر نسبت به حشره ­کش­ های لوفنورون و پیریدالیل است. بنابراین، عملکرد محصول در کرت­ تیمار شده با تیامتوکسام، بالاتر از لوفنورون و پیریدالیل بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of pyridalyl, thiamethoxam and lufenuron insecticides on Colorado potato beetles, Leptinotarsa decemlineata Say (Col.: Chrysomelidae) in field conditions

نویسندگان [English]

  • H. Rafiee- Dastjerdi
  • B. Parabi
  • Gh. Nouri Ganbalani
  • B. Esmaielpour
چکیده [English]

Colorado potato beetles, Leptinotarsa decemlineata Say (Col: Chrysomelidae) is one of the most economical destructive pest of potato. In this study, the effect of field recommendation doses of pyridalyl, thiamethoxam and lufenuron was investigated against larvae of the pest in a completely randomized block design with four replications under field conditions. The mortalities were recorded at 1, 3, 5, 7, 10, 13, 15 and 20 days after spraying. The control plants were treated with water. Based on the results, thiamethoxamhad the most and fastest effect compared to pyridalyl and lufenuron. Thus, the yield in plots treated with thiamethoxam was higher than that of pyridalyl and lufenuron.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leptinotarsa decemlineata
  • pyridalyl
  • Thiamethoxam
  • lufenuron
  • Yield