اولین گزارش زنبورپارازیتویید Hym.: Aphelinidae) Aphelinus chaonia Walker) در دشت مغان با مروری بر گونه های شناخته شده از ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

دو گونه زنبور پارازیتویید به نام­ های Aphelinus chaonia Walker و (Aphelinus varipes (Förster از خانواده‌ی  Aphelinidae روی شته­ های ذرت در دشت مغان جمع‌آوری شد. از این میان گونه A. chaonia برای نخستین بار از ایران گزارش می‌شود. ضمن مرور گونه های موجود در ایران، کلید شناسایی برای شش گونه از این جنس که تاکنون گزارش شده است، تهیه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First report of Aphelinus chaonia Walker (Hym.: Aphelinidae), with review of known species from Iran

نویسندگان [English]

  • J. Bani-Hashemi
  • H. Lotfalizadeh
  • M. Taghizadeh
چکیده [English]

Two aphid-attacking parasitoids, Aphelinus chaonia Walkerand Aphelinus varipes (Förster) (Hym.: Aphelinidae) were collected from corn aphids in Moghan region (Northwest Iran). Of two species, Aphelinus chaonia is first reported from Iran. Six known Iranian species of Aphelinus are reviewed andan identification key is provided for them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chalcidoidea
  • Parasitoids
  • Aphelinus
  • new record