گزارش جدید هفت گونه شب پره از خانوادة Noctuidae (Insecta, Lepidoptera) برای فون استان خراسان شمالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور شناسایی و بررسی تنوع خانواده Noctuidae در استان خراسان شمالی نمونه‌برداری‌هایی طی سال‌های 90-1389 از نقاط مختلف این استان انجام گرفت. هفت گونه از سه زیرخانواده Catocalinae، Psaphidinae و Xyleninae شناسایی شدند که همگی برای فون استان خراسان شمالی گزارش جدید می‌باشند. علاوه بر معرفی و توصیف گونه‌ها، صفات افتراقی با گونه‌های خویشاوند، پراکنش و کلید شناسایی ارایه شده است. فهرست گونه‌های شناسایی شده به شرح زیر می‌باشد:
Catocala elocata (Esper, [1787]); Clytie distincta iranica Brandt, 1939; Drasteria saisani (Staudinger, 1882); Allophyes asiatica Staudinger, 1891; Agrochola lychnidis ([Denis & Schiffermüller], 1775); Conistra torrida (Lederer, 1855); Ulochlaena hirta (Hübner, [1813])
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First report of seven noctuid species (Insecta, Lepidoptera) from Khorasan Shomali province

نویسندگان [English]

  • Sh. Feizpoor
  • A. Shirvani
چکیده [English]

In order to identify and investigate the biodiversity of Noctuidae family in Khorasan Shomali province, different geographic locations were sampled during 2010-2011. Seven species belonging to subfamilies Catocalinae, Psaphidinae and Xyleninae were identified which are reported from Khorasan Shomali Province for the first time. Beside the descriptions, diagnostic comparisons with related species, distribution and identification keys are also presented. The list of identified species is as follows: Catocala elocata (Esper, [1787]); Clytie distincta iranica Brandt, 1939; Drasteria saisani (Staudinger, 1882); Allophyes asiatica Staudinger, 1891; Agrochola lychnidis ([Denis & Schiffermüller], 1775); Conistra torrida (Lederer, 1855); Ulochlaena hirta (Hübner, [1813])

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catocalinae
  • Psaphidinae
  • Xyleninae
  • Khorasan Shomali
  • Identification key