اولین گزارش سن (Grypocoris fieberi Douglas & Scott, 1868 (Hem.: Miridae: Mirinae برای فون ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده

در پژوهشی که به منظور بررسی فون سن­های برگی زیرخانواده Mirinae در استان­ گیلان در سال­ 1396 صورت گرفت، گونه­های متعددی از این زیرخانواده جمع­آوری و شناسایی شدند. در بین نمونه­های جمع­آوری و شناسایی شده، گونهGrypocoris fieberi Douglas & Scott, 1868 به­عنوان گونه­ای جدید برای فون ایران گزارش می­شود. این گونه از روی گیاه کنگر(Cirsium sp.) و گیاهان علفی تیره چتریان (Apiaceae) در مناطق داماش (36°43´N, 49°48´E. 1737m) و سلانسر (36°55´N, 49°23´E. 1703m) جمع­آوری شد. نمونه­های جمع­آوری شده در کلکسیون حشرات موزه تاریخ طبیعی دانشگاه گیلان نگه­داری می­شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First report of Grypocoris fieberi Douglas & Scott, 1868 (Hem.: Miridae: Mirinae) for the Iranian fauna

نویسندگان [English]

  • M. Zamani
  • R. Hosseini
Department of Plant Protection, Faculty of Agricultural sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

In a study to investigate the fauna of Mirinae subfamily in Guilan province during 2017, many mirid species were collected and identified. Among collected species, Grypocoris fieberi Douglas & Scott, 1868 is reported as a new species for Iranian fauna. This species was collected on Cirsium sp. and weeds (Apiaceae) from Damash (36°43´N, 49°48´E. 1737m) and SalanSar (36°55´N, 49°23´E. 1703m). Collected specimens were deposited at the Natural History Museum of the University of Guilan, Rasht, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hemiptera
  • Plant bugs
  • Taxonomy
  • Guilan Province
Aukema, B., Rieger, C. and Rabitsch, W. 2013. Catalogue of the Heteroptera of the palaearctic region. Vol. 6. supplement. Netherlands Entomological Society.Ponsen & Looijen, Wageningen 628 pp.
Hernandez, L. M. and Henry, T. J. 2010. The plant bugs or Miridae (Hemiptera: Heteroptera) of Cuba. Pensoft Series Faunistica, Sofia and Moscow 92: 1-212.
Schuh, R. T. 1995. Plant bugs of the world (Heteroptera: Miridae): Systematic catalog, distributions, host list and bibliography. New York Entomological Society 1329 pp.
Schuh, R. T. 2002-2013. On-line systematic catalog of plant bugs (Insecta: Heteroptera: Miridae). The American Museum of Natural History, New York. Available from http://research.amnh.org/pbi/catalog.
Schuh, R. T. and Slater, J. A. 1995. True bugs of the world (Hemiptera: Heteroptera). Classification and Natural History. Cornell University Press, Ithaca, New York, 336 pp.
Wheeler, A. G. 2001. Biology of the plant bugs (Hemiptera: Miridae). Cornell University Press, Ithaca and London, 507 pp.
Wolski, A. and Henry, T. J. 2015. Review and a new subfamily placement of the plant bug genus Isometocoris Carvalho & Sailer, 1954 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae), with the description of a new species from Brazil. Proceedings of the Entomological Society of Washington 117(3): 407-418.