ویژگی‏ های زیستی و تولیدمثلی مگس میوه‎ی مدیترانه‎ای، (Ceratitis capitata (Dip. : Tephritidae، روی چند گیاه میزبان در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مگس میوه‏ ی مدیترانه ­ای، (Ceratitis capitata (Wiedemann، یکی از آفات مهم درختان میوه در دنیا به شمار می‏ رود که در سال‏های اخیر، طغیان آن در باغ‏های میوه‎ی شمال ایران گزارش شده است. در این تحقیق، برخی از ویژگی‏ های مهم زیستی و تولیدمثلی این مگس شامل میانگین‏ تخم‏گذاری روزانه (در دو آزمون انتخابی و غیرانتخابی)،  طول دوره‎‏‏های لاروی و شفیرگی، درصد تفریخ تخم‏، درصد خروج حشرات کامل ونسبت جنسی روی شش میزبان گیاهی مختلف (شامل خرمالو، نارنگی اُنشو، پرتقال تامسون، سیب زردرقم گولدن دلیشس، سیب قرمز و هلو) در شرایط آزمایشگاه اندازه‏ گیری شدند. از میان میزبان‌های مورد مطالعه، هلو به دلیل بالا بودن میانگین تخم‎گذاری روزانه (74/4 تخم/ فرد ماده/ روز) و درصد تفریخ تخم‎ها (62/79 درصد) و نیز کوتاه بودن طول دوره‎ی نشو و نمای لاروی (4/10 روز) و شفیرگی (76/7 روز)، مناسب‎ترین میزبان برای مگس میوه‎ی مدیترانه‎ای تعیین شد. در مقابل، پرتقال تامسون به دلیل پایین بودن میانگین تخم‎گذاری روزانه‏ و درصد تفریخ تخم‎ها (به ترتیب، صفر عدد و 49/67 درصد)، به عنوان نامرغوب ‏ترین میزبان معرفی شد. همچنین، میوه‏ های سیب زرد و سیب قرمز نیز به دلیل پایین‎ بودن میانگین روزانه‎ی تخم‎گذاری (به ترتیب، 56/0 و 15/1 تخم/فرد ماده/ روز) و طولانی بودن دوره‎ی نشو و نمای لاروی (به ترتیب، 84/14 و 08/24 روز)، به عنوان میزبان‏های با کیفیت غذایی پایین برای این مگس معرفی شدند. با توجه به حساسیت بالای میوه‎‏های هلو نسبت به این آفت، توصیه می‏شود در احداث باغ‏های جدید هلو به­ویژه به شکل مخلوط با مرکبات، سختگیری بیش‏تری به عمل آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological and reproductive parameters of Medfly, Ceratitis capitata (Dip. : Tephritidae), on some host plants under laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • R. Noori
  • A. Afshari
  • Sh. A. Mafi Pashakolaei
  • M. Yazdanian
چکیده [English]

Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata (Wiedemann), is one of the most important pests of fruitcrops worldwide, and its outbreak has recently been reported in fruit orchards of northern Iran. In this study, the values of some important developmental and reproductive parameters, including percent daily oviposition (in both choice and non-choice tests), larval and pupal developmental times, egg hatch percent of adult emergence and sex ratio were estimated on six different host plants (persimmon, citrus Unshiu, Thomson orange, Golden Delicious apple, red apple and peach) under laboratory conditions. Among the studied fruits, peach was determined as the most suitable host for Mediterranean fruit fly due to its high mean daily oviposition (4.74 egg/female/day), egg hatch (79.62 percent) as well as short larval (10.4 day) and pupal developmental times (7.76 day). In contrast, Thomson orange was suggested as the least suitable host plant because of low mean daily oviposition and amount of egg hatch (0, and 67.49 percent, respectively). Golden Delicious and red apples were also considered nutritionally poor hosts because of low mean daily oviposition (0.56, and 1.15 egg/female/day, respectively) and long larval developmental period (14.84 and 24.08 days, respectively). Because of high susceptibility of peach fruits to this pest, it is recommended to impose more restriction on establishing new peach orchards especially where mixed with citrus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Host preference
  • Host plant
  • Development
  • Fecundity