کارایی حشره‌کش های دلتامترین، فنیتروتیون و لامبدا سای‌هالوترین در کنترل Eurygaster integriceps Puton

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در مزارع گندم و جو، سن گندم Eurygaster integriceps Puton همواره یک آفت کلیدی بوده و در اغلب اوقات مبارزه شیمیایی علیه سن مادر و پوره ها انجام می­ شود. در این تحقیق کارایی حشره کش های دلتامترین (دو فرمولاسیون SC و EC)، فنیتروتیون و لامبدا سای هالوترین (با نام تجارتی Karate zeon®) بررسی شد. تیمارها عبارت بودند از : امولسیون فنیتروتیونEC50 با غلظت 1000 میلی لیتر در هکتار ، امولسیون دلتامترینEC 2.5 با غلظت300 میلی لیتر در هکتار، فرمولاسیون SC 2.5% از دلتامترین با دو غلظت 250 و 300 میلی لیتر در هکتارو امولسیون لامبدا سای هالوترین با دو غلظت 75 و 100 میلی لیتر در هکتار. این تیمارها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار علیه سن مادر و پوره انجام شدند. نتایج نشان داد که همه تیمارها کارایی قابل توجهی داشته و  اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود ندارد. میانگین مرگ‌ ومیر ناشی از پنج تیمار ذکر شده روی سن مادر در دو منطقه مورد آزمایش به ترتیب 94/84 ،2/88 ،93/87 ،2/92، 65/90 و 11/93 درصد بود. برای پوره سن گندم نیز میانگین درصد کارایی به ترتیب92/85 ،18/92 ،37/95 ، 35/90 ، 14/92 و 32/94 به ­دست آمد. به طور کلی تا 20 روز بعد از سمپاشی فرمولاسیون جدید از حشره‌کش‌های دلتامترین (SC2.5%) و لامبدا سای هالوترین (امولسیون کاراته زئون CS100) بیش از 70 درصد کارایی داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of insecticides deltamethrin, Fenitrothion and lambda cyhalothrin against sunn pest Eurygaster integriceps Puton

نویسندگان [English]

  • A. Mohammadipour
  • B. Gharali
  • Sh. Bagheri Matin
چکیده [English]

The Sunn pest is the major insect problem of cereal, especially wheat and barley in Iran. Chemical control is the most effective and frequently used control method against sunn pest. Most treatments to control of this pest are done when adults and nymphs are in fields with the highest number. It means chemical materials are used against overwintering adults and nymphs. For several years, two commercially insecticides, deltamethrin and fenitrothion, have used for achieving control of sunn pest were. A new project was designated to evaluate efficiency of a newly introduced chemical insecticide to control the pest. Insecticides were tested in two locations in Ghazvin and Kermanshah provinces. For comparison, two formulations of Deltamethrin, Deltamethrin EC 2.5%, Deltamethrin SC 2.5% , a formulation of  Fenitrothion,Fenitrothion EC50%andlambda cyhalothrin ( Karate zone CS100® ) were tested based on a randomized complete block design with four replications. All chemicals were tested against both 2nd nymphal stages and overwintering adults. Two concentration ofDeltamethrin SC 2.5%, 250 and 300 ml/ha, and two of Karate zone CS100, 75 and 100 ml/ha, were tested. Average mortality percent of overwintered adults in two locations, were 84.94, 88.2, 87.93, 92.2, 90.65, 93.11 respectively and for nymphal stages 85.92, 92.18, 95.37, 90.35, 92.14 and 94.32 respectively. The results of the experiment showed no statistically significant difference between treatments and all insecticides can be effective in reducing the percentage of quantitative and qualitative damage. The efficiency of treatment by two insecticides, Deltamethrin SC 2.5% and Karate zone CS100 for 20 days after spraying was more than 70 percent so these insecticides are recommended to be included in a pesticide rotation with others for reducing the probability of resistance biotype formation in sunn pest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sunn pest
  • Deltamethrin
  • Fenitrothion
  • Karate zone