شناسایی مگس های میوه (Dip.: Tephritidae) در زیست بوم های کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

فون مگس­ های میوه (Diptera:Tephritidae)  و میزبان­های آن­ها در استان‌ سیستان و بلوچستان طی سال­ های 1387-1386 مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی، در مجموع 12 گونه متعلق به 7 جنس جمع­ آوری و شناسایی شد. گونه ­ای که با علامت ستاره مشخص شده است، برای اولین بار از ایران گزارش می­ شود. گونه ­های شناسایی شده شامل Bactrocerazonata (Saunders, 1842)؛ Bactrocera latifrons (Hendel, 1909)؛ Bactrocera cucurbitae (Coquillett, 1849)؛ Bactrocera dorsalis (Hendel,1794)؛ Bactrocera oleae (Rossi, 1790)؛ Dacus ciliatus (Loew, 1862)؛Acanthiophilus helianthi(Rossi, 1794)؛ Rhagoletis cerasi(Linnaeus, 1758)؛ Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824)؛ Anastrepha striata* Schiner, 1868؛ Carpomyia vesuviana Costa, 1854 و Carpomyia pardalina (Bigot, 1891) بودند. کلید شناسایی مگس­ های میوه شناسایی شده در استان سیستان و بلوچستان ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and hosts of fruit flies (Dip.: Tephritidae) in agroecosystem of Sistan and Baluchestan province

نویسندگان [English]

  • B. Motamedinia
  • A. Arjmandinejad
  • E. Gilasian
  • A. Mokhtari
  • S. Ravan
چکیده [English]

A survey was carried out during 2008-2009 to study the fauna of the fruit flies (Diptera: Tephritidae) and their hosts associations in Sistan and Baluchestan Province. Twelve species belonging to seven genera were collected and identified. New species records for Iran fruit flies fauna are marked by an asterisk (*). The list of identified species is:Bactrocerazonata (Saunders, 1842); Bactrocera latifrons (Hendel, 1909); Bactrocera cucurbitae ;(Coquillett, 1849); Bactrocera dorsalis (Hendel, 1794); Bactrocera oleae (Rossi, 1790); Dacus ciliatus (Loew, 1862);Acanthiophilus helianthi (Rossi, 1794); Rhagoletis cerasi (Linnaeus, 1758); Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824); Anastrepha striata* Schiner, 1868; Carpomyia vesuviana Costa, 1854; Carpomyia pardalina (Bigot, 1891). An identification key for collected fruit flies in Sistan and Baluchestan is provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fruit fly
  • Tephritidae
  • Host
  • Sistan and Baluchestan