کلیدواژه‌ها = غلظت زیرکشنده
اثرات زیرکشنده حشره‌کش فلوپیرادیفورون روی فراسنجه‌های جدول زندگی شته خردل، Lipaphis erysimi (Kalt)

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 55-68

10.22124/iprj.2020.4106

سعیده حسینی؛ حبیب عباسی پور؛ علیرضا عسکریان‌زاده؛ علی نوروزی


اثر غلظت زیرکشنده قارچ Beauveria bassiana روی تخصیص انرژی سلولی سن شکارگر (Andrallus spinidens Fabricius (Hem.: Pentatomidae

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 23-35

مولود غلام زاده چیتگر؛ جلیل حاجی‌زاده؛ محمد قدمیاری؛ آزاده کریمی ملاطی؛ حسن هدی