نویسنده = حمیدرضا صراف معیری
سمیت تنفسی اسانس های زیره سبز، نعناع و اسطوخودوس روی مراحل تخم و بالغ کنه تارتن دولکه ای ( Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 1-13

حمیدرضا صراف معیری؛ فاطمه پیرایش فر؛ علیرضا بلند نظر؛ بهرام فریدی


ارزیابی آزمایشگاهی و مزرعه ای کارایی زنبور Trichogramma embryophagum در حضور گندم سیاه Fagopyrum esculentum

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 43-51

پونه قائمیان؛ حمیدرضا صراف معیری؛ شهرام فرخی