نویسنده = لیلا ایران‌نژاد پاریزی
ارزیابی مقاومت دوازده رقم گوجه‌فرنگی به شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی (Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 49-60

لیلا ایران‌نژاد پاریزی؛ بابک ظهیری؛ حسن باب‌الحوائجی؛ محمد خانجانی؛ هدیه شرربار