نویسنده = حسن هدی
پاسخ‌های ایمنی سن شکارگر (Andrallus spinidens Fabricius (Hem.: Pentatomidae به قارچ بیمارگر Beauveria bassiana Boisdual

دوره 6، شماره 3، آذر 1395، صفحه 25-38

حسین فیروزبخت؛ آرش زیبایی؛ محمد مهدی سوهانی؛ حسن هدی


اثر غلظت زیرکشنده قارچ Beauveria bassiana روی تخصیص انرژی سلولی سن شکارگر (Andrallus spinidens Fabricius (Hem.: Pentatomidae

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 23-35

مولود غلام زاده چیتگر؛ جلیل حاجی‌زاده؛ محمد قدمیاری؛ آزاده کریمی ملاطی؛ حسن هدی