اثرات امولسیون سیر و دماهای پایین در کنترل شپشه‌ قرمز آرد Tribolium castaneum (Col.: Tenebrionidae)

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 51-61

10.22124/iprj.2022.5453

فاطمه نصراللهی؛ مجتبی قانع جهرمی؛ امین صدارتیان جهرمی؛ حمیده صحرائیان


تاثیر مورچه ‏ی (Lasius turcicus (Hymenoptera: Formicidae بر کارایی کفشدوزک استرالیایی (Rodalia cardinalis (Coleoptera: Coccinellidae در باغ های مرکبات استان مازندران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 53-65

علی افشاری؛ معصومه غلامی؛ شعبان علی مافی پاشاکلایی؛ غلام علی عبدالهی آهی


بهینه سازی مصرف سم دلتامترین علیه شب پره موم خوار بزرگ Galleria mellonella L. با روش سطح پاسخ در شرایط آزمایشگاهی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 53-62

علیرضا شعبانی نژاد؛ مریم عجم حسنی؛ بهنام تفقدی نیا


ویژگی‎های زیستی شب‌پره‌ی برگ‌خوار دو نواری (Streblote siva (Lefebvre روی دو گیاه میزبان در شرایط آزمایشگاهی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 53-62

10.22124/iprj.2018.2747

ناصر فرار؛ عباسعلی زمانی؛ ناصر معینی نقده؛ مصطفی حقانی؛ ابراهیم عزیزخانی


شناسایی مولکولی گونه های پروانه های زنبورمانند درختان فضای سبز شهر اصفهان و تعیین شدت آلودگی درختان میزبان مختلف

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 55-72

بهمن ظریف نیا؛ جهانگیر خواجه علی؛ افسانه مظاهری؛ محمدرضا سبزعلیان


واکنش تابعی کنه های شکارگر Typhlodromus bagdasarjaniو (Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae با تغذیه از کنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae روی رز

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 55-65

منا سادات مقدسی؛ علیرضا صبوری؛ حسین الهیاری؛ آزاده زاهدی گلپایگانی


تاثیر آبیاری روی رشد جمعیت شته انار (Aphis punicae (Hem.: Aphididae

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 57-67

10.22124/iprj.2018.2838

محمد احمدی؛ نفیسه پورجواد؛ مهدیه غلامی


بررسی امکان کنترل هم‌زمان پسیل زیتون Euphyllura straminea Loginova و سپردار بنفش زیتون Parlatoria oleae Colvee در منطقه طارم استان زنجان

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 57-67

10.22124/iprj.2020.3955

عارف معروف؛ سید حسین ناظر کاخکی؛ شمس‌اله نجفی؛ سید ابراهیم شفیعی؛ عزیزاله عبداللهی


امکان استفاده از برخی جدایه‌های ایرانی قارچ بیمارگر Akanthomyces برای کنترل میکروبی شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis

دوره 12، شماره 3، آذر 1401، صفحه 57-70

10.22124/iprj.2022.6016

ناهید للری سردارآبادی؛ فاطمه یاراحمدی؛ نوشین زندی سوهانی؛ محمدحامد قدوم پاریزی‌پور؛ علی رجب‌پور


پراکنش زمانی و مکانی سوسک‌های کرگدنی جنس Oryctes Hellwig (Col.: Scarabaeidae) در نخلستان‌های استان خوزستان

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 59-73

10.22124/iprj.2020.4292

حوری‌زاد قائدی؛ فرحان کچیلی؛ مسعود لطیفیان؛ رضا فرخی‌نژاد