ترجیح غذایی کفشدوزک (Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae روی دو گونه شته Lipaphis erysimi و Brevicoryne brassicae

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ترجیح غذایی دشمنان طبیعی یکی از پدیده­­ه ایی است که در بررسی کارایی و انتخاب دشمنان طبیعی باید مورد توجه قرار گیرد. زمانی که به یک شکارگر حق انتخاب بین دو یا چند گونه داده می­ شود، اغلب یکی از آن گونه­ ها را به دیگری ترجیح می­دهد. دو گونه شته Linnaeus  Brevicoryne brassicae و Lipaphis erysimi Kaltenbach  از شته ­های مهم در مزارع کلزا هستند که می­ توانند به این گیاه خسارت وارد کنند. کفشدوزک Geoze  Hippodamia variegata یکی از شکارگرهای مهم شته ­­­ها روی بسیاری از گیاهان زراعی می­ باشد. در این پژوهش ترجیح غذایی لارو سن چهارم کفشدوزک  H. variegataروی دو گونه شته B. brassicae و L. erysimi مورد آزمون قرار گرفت. ترجیح غذایی لارو سن چهارم کفشدوزک H. variegata در شرایط آزمایشگاهی کنترل شده (دمای C° 1±25، رطوبت 10±70 درصد و دوره نوری 16:8 L:D ) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش درون تشتک پتری و روی برگ کلزا به مدت 24 ساعت انجام شد. نتایج نشان داد که لارو سن چهارم کفشدوزک به‌طور میانگین 13/5± 4/70 شته­­ ی L. erysimi و 39/4± 25/60 شته B. brassicae  راموردتغذیه قرار می‌دهد. برای بررسی ترجیح لارو سن چهارم از شاخص بتای منلی استفاده شد. مقدار شاخص برای شته خردل L. erysimi  02/0±592/0 و برای شته ­ی B. brassicae، 02/0±408/0 محاسبه شد که نشان دهنده ترجیح لارو به شته L. erysimi می‌باشد. در آزمایش سوئیچینگ پنج نسبت متفاوت از دو گونه شکار در اختیار شکارگر قرار داده شد. بررسی سوئیچینگ لارو سن چهارم با تغییر نسبت بین دو گونه شکار به هم نشان داد که با تغییر نسبت بین دو گونه شکار، تغییری در ترجیح شکارگر ایجاد نمی­ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prey Preference of Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae) on two aphid species: Lipaphis erysimi and Brevicoryne brassicae

نویسندگان [English]

  • T. Alaee
  • H. Allahyari
چکیده [English]

Prey preference of natural enemies is one of the phenomena that should be considered to study the efficiency of natural enemies. When the predator has a choice between two or more preys, they often show preference for one of them. Two species of aphids, Brevicoryne brassicae and Lipaphis erysimi, could cause serious damage on crusiferan plants. Hippodamia variegata is one of the main predator of these aphids. This experiment was conducted to determine the feeding preference of fourth instar larvae of ladybeetle, H. variegata on two mentioned aphids species. Experiment was done in Petri-dishes containing Canola leaves for 24 hours. In this study, prey-preference of H. variegata was tested on canola plants at laboratory conditions (25±1°C, 70±10% RH, and 16:8 L:D Photoperiod). They were observed after 24 h to record the number of surviving aphids from each type of prey. Predator preference was analyzed using the Manly’s index of preference. Results showed that the forth instar larva ate 70.4±5.13 L. erysimi and 60.25±4.39 B. brassicae during the test time. Based on collected data, preference index were 0.592 and 0.408 on L. erysimi and B. brassicae, respectively. In switching experiment, five different densities of the two aphid species were offered to the predator and result showed that all the ratios of L. erysimi and B. brassicae had no effect on the preference of forth instar larvae of ladybeetle H. variegata.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hippodamia variegata
  • aphids
  • preference
  • switching