دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-91 
5. ارزیابی مقاومت دوازده رقم گوجه‌فرنگی به شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی (Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae

صفحه 49-60

لیلا ایران‌نژاد پاریزی؛ بابک ظهیری؛ حسن باب‌الحوائجی؛ محمد خانجانی؛ هدیه شرربار