دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1393 
1. تغییرات فصلی و توزیع فضایی شته کاهو(Nasonovia ribisnigri Mosely (Hem.: Aphididae، در اهواز

صفحه 1-12

افروز فارسی؛ فرحان کچیلی؛ محمد سعید مصدق؛ آرش راسخ؛ مهرزاد طاوسی


2. ارزیابی مقاومت سه رقم برنج تراریخته حاوی ژن cry1Ab به کرم سبز برگ خوار برنج (Naranga aenescens Moore (Lep.: Noctuidae

صفحه 13-23

عبدالله یحیی پور؛ عباس خانی؛ مجید ستاری؛ مهرداد عمواقلی طبری؛ محمد سالاری


4. شاخص های زیستی و رشد جمعیت شته ی جالیز، Aphis gossypii Glover روی گیاه خیار پرورش یافته در نسبت های مختلف ورمی کمپوست به خاک

صفحه 35-48

صدیقه کسائی فرادنبه؛ مهدی حسن پور؛ جبرائیل رزمجو؛ علی گلی زاده؛ بهروز اسماعیل ‏پور


6. بررسی تنوع زیستی بال ریشکداران(Insecta: Thysanoptera) باغ های یاسوج و سی سخت

صفحه 61-69

نفیسه جهانگیری سی‌سخت؛ لیلا رمضانی؛ بهزاد حبیب‌پور


7. مقایسه ی شاخص های بیوشیمیایی هیبریدهای کرم ابریشم Bombyx mori L. در برابر تنش دمایی

صفحه 71-81

حسام الدین امینی؛ جلال جلالی سندی؛ سید حسین حسینی مقدم؛ حسین غفوری؛ محبوبه شریفی