دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-83 
6. ویژگی‎های زیستی شب‌پره‌ی برگ‌خوار دو نواری (Streblote siva (Lefebvre روی دو گیاه میزبان در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 53-62

ناصر فرار؛ عباسعلی زمانی؛ ناصر معینی نقده؛ مصطفی حقانی؛ ابراهیم عزیزخانی


7. ترجیح مرحله طعمه و واکنش تابعی کفشدوزک Hyperaspis polita با تغذیه از شپشک Nipaecoccus viridis

صفحه 63-78

زهره فرهادی؛ مهدی اسفندیاری؛ محمد سعید مصدق؛ پرویز شیشه بر