دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 1-80 
3. ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های جو وحشی Hordeum spontaneum به شته روسی گندم Diuraphis noxia

صفحه 9-22

نسیم وجودی یکتا؛ زهرا طهماسبی؛ مجید میراب بالو؛ فواد فاتحی


5. بررسی ساختار ژنتیکی شته سبز مرکبات، (Aphis spiraecola Patch (Hem.: Aphididae، روی درختان مرکبات در شمال ایران

صفحه 39-51

اسماعیل غلامیان؛ جبراییل رزمجو؛ سید مهدی بنی‌هاشمیان؛ عاطفه صبوری