تغییرات فصلی و توزیع فضایی شته کاهو(Nasonovia ribisnigri Mosely (Hem.: Aphididae، در اهواز

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 1-12

افروز فارسی؛ فرحان کچیلی؛ محمد سعید مصدق؛ آرش راسخ؛ مهرزاد طاوسی


سمیت تنفسی اسانس های زیره سبز، نعناع و اسطوخودوس روی مراحل تخم و بالغ کنه تارتن دولکه ای ( Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 1-13

حمیدرضا صراف معیری؛ فاطمه پیرایش فر؛ علیرضا بلند نظر؛ بهرام فریدی


اولین گزارش شش گونه سوسک کارابیده از زیرخانواده های Pterosticinae و Scaritinae در استان گیلان

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-9

مسلم سالاری گوغری؛ رضا حسینی؛ جلیل حاجی زاده


فون کنه های فیتوزئید (Phytoseiidae :Mesostigmata) درختچه های تمشک در استان گیلان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-12

پژمان تاجمیری؛ جلیل حاجی زاده


فون کنه های پیش استیگمای (Acari: Prostigmata) مرتبط با باغ های مرکبات استان گیلان

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 1-13

مهسا جلیلی راد؛ جلیل حاجی زاده؛ جواد نوعی


تاثیر قارچ (Lecanicillium longisporum (Hypocreales: Clavicipitaceae روی پارامترهای جدول زندگی زنبور پارازیتوئید (Aphelinidae :Hymenoptera) Encarsia formosa

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-11

محمود فاضلی دینان؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حسین الهیاری؛ عزیز خرازی پاکدل؛ حسین گلدانساز


بررسی کارآیی کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri در کنترل جمعیت بالشک مرکبات (Pulvinaria aurantii)

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-12

سیروس آقاجانزاده؛ محمدفاضل حلاجی‌ثانی؛ اسماعیل غلامیان


صفحات آغازین

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-8


صفحات آغازین

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-8


صفحات آغازین

دوره 6، شماره 3، آذر 1395، صفحه 1-8


صفحات آغازین

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 1-8


صفحات آغازین

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1-8

10.22124/iprj.2020.3953

. .


صفحات آغازین

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-8

10.22124/iprj.2020.4103

- -


صفحات آغازین

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-8

10.22124/iprj.2020.4295

- -