تعداد مقالات: 244
1. تغییرات فصلی و توزیع فضایی شته کاهو(Nasonovia ribisnigri Mosely (Hem.: Aphididae، در اهواز

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-12

افروز فارسی؛ فرحان کچیلی؛ محمد سعید مصدق؛ آرش راسخ؛ مهرزاد طاوسی


4. سمیت تنفسی اسانس های زیره سبز، نعناع و اسطوخودوس روی مراحل تخم و بالغ کنه تارتن دولکه ای ( Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-13

حمیدرضا صراف معیری؛ فاطمه پیرایش فر؛ علیرضا بلند نظر؛ بهرام فریدی


9. اولین گزارش شش گونه سوسک کارابیده از زیرخانواده های Pterosticinae و Scaritinae در استان گیلان

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-9

مسلم سالاری گوغری؛ رضا حسینی؛ جلیل حاجی زاده


11. فون کنه های فیتوزئید (Phytoseiidae :Mesostigmata) درختچه های تمشک در استان گیلان

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-12

پژمان تاجمیری؛ جلیل حاجی زاده


13. فون کنه های پیش استیگمای (Acari: Prostigmata) مرتبط با باغ های مرکبات استان گیلان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-13

مهسا جلیلی راد؛ جلیل حاجی زاده؛ جواد نوعی


14. تاثیر قارچ (Lecanicillium longisporum (Hypocreales: Clavicipitaceae روی پارامترهای جدول زندگی زنبور پارازیتوئید (Aphelinidae :Hymenoptera) Encarsia formosa

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-11

محمود فاضلی دینان؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حسین الهیاری؛ عزیز خرازی پاکدل؛ حسین گلدانساز


15. شناسایی و نوسان های فصلی دشمنان طبیعی شته نارون (Tinocallis nevskyi (Hem.: Aphididae در شهرکرد

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-12

جهانگیر خواجه علی؛ نفیسه پورجواد


17. بررسی کارآیی کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri در کنترل جمعیت بالشک مرکبات (Pulvinaria aurantii)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-12

سیروس آقاجانزاده؛ محمدفاضل حلاجی‌ثانی؛ اسماعیل غلامیان


18. صفحات آغازین

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-8


19. صفحات آغازین

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-8


20. صفحات آغازین

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-8


21. صفحات آغازین

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-8


22. صفحات آغازین

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-8


23. صفحات آغازین

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-8


24. صفحات آغازین

دوره 7، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 1-8


25. صفحات آغازین

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-8