کلیدواژه‌ها = مورچه
سمیت گوارشی فیپرونیل، ایمیداکلوپرید و بوراکس روی مورچه Tapinoma karavaievi (Hym.: Formicidae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 12، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 91-102

10.22124/iprj.2023.23390.1507

,وحیده مجیدی فر؛ حسین اللهیاری؛ وحید حسینی نوه؛ خلیل طالبی


گزارش خسارت مورچه دروگر Messor ebeninus Santschi به گیاه کاملینا در اهواز

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 91-94

10.22124/iprj.2021.4634

شهاب زارعی؛ پیمان حسیبی؛ مهدی اسفندیاری؛ دانیال کهریزی؛ سید محمد صفی‌الدین اردبیلی