نویسنده = عباس خانی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مقاومت سه رقم برنج تراریخته حاوی ژن cry1Ab به کرم سبز برگ خوار برنج (Naranga aenescens Moore (Lep.: Noctuidae

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 13-23

عبدالله یحیی پور؛ عباس خانی؛ مجید ستاری؛ مهرداد عمواقلی طبری؛ محمد سالاری