نویسنده = حسین براهوئی
تعداد مقالات: 1
1. معرفی هفت گونه از زنبورهای پارازیتویید مرتبط با آفات انباری از استان گلستان

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 69-72

کبیر عیدوزهی؛ سلیمان خرمالی؛ سلطان رون؛ حسین براهوئی