نویسنده = فاطمه یاراحمدی
امکان استفاده از برخی جدایه‌های ایرانی قارچ بیمارگر Akanthomyces برای کنترل میکروبی شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis

دوره 12، شماره 3، آذر 1401، صفحه 57-70

10.22124/iprj.2022.6016

ناهید للری سردارآبادی؛ فاطمه یاراحمدی؛ نوشین زندی سوهانی؛ محمدحامد قدوم پاریزی‌پور؛ علی رجب‌پور