نویسنده = سیروس آقاجانزاده
بررسی کارآیی کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri در کنترل جمعیت بالشک مرکبات (Pulvinaria aurantii)

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-12

سیروس آقاجانزاده؛ محمدفاضل حلاجی‌ثانی؛ اسماعیل غلامیان


تنوع ژنتیکی شته جالیز Hemiptera: Aphididae ) Aphis gossypii) در شرق استان گیلان و غرب استان مازندران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 10-19

زهره خیرالهی؛ رضا حسینی؛ سیروس آقاجانزاده؛ بهروز گلعین